top of page

Voor wie is Osteopathie bedoeld

 

Osteopathie is bedoeld voor zowel volwassenen als adolescenten, voor zowel zuigelingen als ouderen en voor zowel baby’s als kinderen.

 

Osteopathie is een therapeutische techniek die voortvloeit uit een eenvoudig principe: in ons lichaam bestaat een natuurlijk systeem dat wordt geactiveerd voor een compleet evenwicht. De Osteopaat DO activeert en stimuleert gewoon dat natuurlijke systeem. Osteopathie is dan ook geschikt voor iedereen, ongeacht de leeftijd van de patiënt en ongeacht de aandoening of ziekte. Er zijn geen contra-indicaties. Van hoofd- tot rugpijn, van pijn in lende tot nekpijn, van heuppijn tot een hernia, van spierproblemen tot peesontstekingen, voor patiënten met een acute vorm van periartritis of kanker in een vergevorderd stadium… de osteopathie zoals ze wordt uitgeoefend in deze praktijk stuwt de reactie van het menselijk lichaam in de richting van een evenwicht en kan alleen maar voordelen bieden voor een verbetering van de toestand van de patiënt.

De Kinderen

Osteopathie richt zich eveneens op kinderen en kan nuttig zijn tijdens hun motorische en psychosociale ontwikkeling.  

 

Ouders kunnen best osteopathie overwegen wanneer ze allerlei stoornissen vaststellen zoals:

• Evenwichtsstoornissen (scoliose, lordose, kyfose), asymmetrisch lopen, motorische achterstand, …;

• Gedrags- of leerstoornissen (gebrek aan concentratie, niet stil kunnen zitten, …);

• Maar ook allerlei kleine kwaaltjes die zich steeds herhalen, zoals verkoudheden, oorontstekingen, bindvliesontstekingen, …;

• Verstoorde slaap;

• …

Ook kinderen met een ernstige handicap kunnen geholpen worden met een osteopathische behandeling. Die kan een kind niet geven wat het niet heeft, maar kan het wel leren bij het functioneren zijn mogelijkheden optimaal te benutten.

De Zuigelingen

De osteopathie behandelt kinderen al vanaf de eerste dagen van hun leven. Allerlei mechanische verplichtingen en de emotionele en psychologische stress tijdens de zwangerschap en bevalling resulteren soms in disfuncties.

 

Die kunnen aan de basis liggen van functiestoornissen zoals:

• Moeilijkheden met de voeding (problemen

bij het zuigen);

• Darmstoornissen (kolieken, reflux, constipatie);

• Problemen met de slaap en troosteloze huilbuien;

• Motorische stoornissen (gebroken sleutelbeen, aangeboren heupontwrichting);

• Scheve hals en asymmetrische schedel.

Het is raadzaam te raadplegen indien de bevalling in moeilijke omstandigheden plaatsvond (vroeggeboorte, fœtale nood, neurologische stoornissen, …).

Edwin Vermoezen - Osteopaat D.O. - Benedestraat, 59  Humbeek 1851 -  T +32 475441326 - E osteo@edwinvermoezen.com - © 2016  Edwin Vermoezen   

bottom of page